la Ximena

La Ximena és una planta baixa deformada per l’acoblament del nucli d’escala de l’edifici. Aquesta irregularitat es tradueix en planta en la divisió òbvia de la peça en dos sub-espais –un a façana i un a pati d’illa– connectats per un passadís de proporcions anòmales on es col·loquen les peces humides per intencionalment emfatitzar la desproporció entre alçada i amplària. El dormitori de l’espai a façana s’aïlla respecte el carrer a través d’intercalar un pati que filtra la contaminació acústica i visual. A la part posterior s’encaixa la zona de dia, orientada a un pati existent i on s’aixecava un volum que es ressuscita per integrar-se com una peça ambivalent a la resta de programa. La materialització és resol amb la convivència de blancs, càlids i un granit negre que descansen sobre una pàtina/base homogènia d’epoxi vermellós.