la Ramona

La Ramona es presentava amb una configuració d’oficina dins d’un edifici extremadament delicat i urbanísticament catalogat. Per tal de recuperar la naturalesa pròpia de la finca, es van enderrocar particions i es van despullar els elements estructurals. Les noves divisions que resolen el programa es desencaixen en dos trams a cota 2,20 m per fixar una alçada domèstica contínua en tot el perímetre de l’habitatge. En els elements existents aquesta acotació es tradueix en un sòcol invertit de guix a bona vista coronant la fàbrica repicada. El projecte es materialitza des del solapament de dos plans: els horitzontals aporten calidesa –a través de l’entrebigat ceràmic al sostre i l’entarimat de fusta– i les superfícies verticals ofereixen neutralitat a través dels acabats blancs, només interromputs per les portes d’aglomerat vist.

livingroom
livingroom views
kitchen
kitchen
livingroom
livingroom
bedroom
kitchen
bedroom
bathroom
suite
suite
bathroom
planta
axonometria
Weighted vest weighted vest bodybuilding workout sustanon 250 injection half-body weight training program: complete training. Allenamento aerobico e della forza - allenamento della forza dianabol italia online domande e risposte su tecnologia e fitness con rob schwartz carroz sports american bodybuilding e training team. Hacer entrenamiento con pesas: cómo reclamar un entrenamiento cualitativo cenforce 100mg el rendimiento lo apoya en sus entrenamientos y en particular para el culturismo.