la Sònia i la Selena

La Sònia es beneficia de la geometria escalonada de façana per acoblar de forma natural cadascuna de les peces del programa, de manera que totes disposen de comunicació amb una terrassa que abraça la façana dentada de l'habitatge. Els nuclis de servei s'insereixen com a blocs de color en el projecte, evidenciant el contrast entre la intervenció i allò existent i, amb la seva implantació en planta, definint els espais remanents destinats a la circulació.

La Selena és la germana petita de la Sònia i, amb un programa més reduït, busca generar uns fluxos de circulació dinàmics que no fragmentin físicament ni visualment els subespais i alhora tinguin la capacitat de privatitzar-se. A la Selena s'insisteix a donar color a les actuacions per emfatitzar la seva condició d'intervenció posterior i pel seu rol com a element ordenador de l'escenari existent.

kitchen
kitchen
kitchen
livingroom
detail
bathroom
livingroom
livingroom
livingroom
floorplan