la Fleur

La Fleur era un micro-apartament de 30 m2 amb una terrassa immediatament a sobre accessible des d'una escala escamotejable. Era un espai buit de contingut, ascèptic i mut, amb un bany i una cuina dosmileres construïnt la cantonada fosca de l'habitacle.

L'encàrrec demanava un programa bàsic de 2 que podia convertir-se en 3 per l'aparició intermitent de la filla de la parella. El projecte es va resoldre amb un únic gest basat en segmentar en dues ales l'espai buidat, sobretot per donar resposta a les possibles col·lisions programàtiques entre pares i filla. S'expandeix aquesta tangència entre les dues àrees col·locant una peça intermitja que assumia part del paquet funcional de l'habitatge, comprimint l'espai en negatiu que queda a costat i costat d'aquesta barra, d'uns 2,5 metres cada un. En una ala discorre el programa de dia, en l'latra, s'insereix el programa de nit sobre el que vola la nova escala que dóna accés a la terrassa.

stairs
livingroom
kitchen
kitchen
kitchen
bedroom
stairs
bathroom
stairs