la Carmeta

La Carmeta és el resultat de la divisió d’un habitatge en dues entitats –la seva anàloga és la Carmina. S’introdueix un mur equipat que es desenvolupa paral·lelament a la mitgera existent i se separa les proporcions òptimes per resoldre la zona de circulació a una banda i el programa de nit a l’altra. Aquest mur combina i seqüencia l’emmagatzematge de la casa i els buits de pas a les habitacions i banys.