la Blue

La comissària Anna Manubens ens va invitar a construir plegats l’exposició Hacer cuerpo con la máquina un ‘solo show’ de l’artista danès Joachim Koester. Tot això havia de fer-se real a la Blue Project Foundation, un ‘white cube’ amb pilars de forja de ferro escampats per una planta irregular. L’exposició es va organitzar en unes traces diagonals que desobeïen la naturalesa ortogonal de l’espai, però generaven amb precisió els accessos, les pantalles i els espais necessaris per a cada peça exposada.